Tại sao có ngày nhuận?

Nếu bạn sinh ngày 29/2 thì phải mất 4 năm mới được làm sinh nhật đúng ngày. Vậy tại sao lại có ngày nhuận 29/2? Cùng Newsen tìm hiểu về ngày đặc biệt này nhé!

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận được hiểu đơn giản như sau:
Đối với dương lịch: năm nhuận là năm dư ra 1 ngày, đó là ngày 29/2.
Đối với âm lịch: năm nhuận là năm dư ra 1 tháng thứ 13.
Việc xuất hiện năm nhuận và ngày nhuận chính là để đảm bảo việc lặp lại của năm trên lịch với năm thiên văn (hay năm thời thiết).
Vậy một năm nhuận có bao nhiêu ngày?
Nếu trung bình một năm sẽ có 365 ngày và 6h thì năm nhuận theo dương lịch sẽ có 366 ngày.

Tại sao lại có năm nhuận?

Trong trường hợp dương lịch thì các mùa và các sự kiện thiên văn không lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày. Chính vì thế năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định (4 năm) phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm tròn năm.
Đối với âm lịch (lịch âm dương Trung Quốc), một tháng có 29 ngày. Một năm âm lịch thường có 354 ngày, ngắn hơn 11 ngày so với dương lịch. “Như vậy cứ ba năm âm lịch sẽ ngắn hơn dương lịch 33 ngày. Nghĩa là cứ sau ba năm âm lịch sẽ đến năm nhuận.

Tại sao có ngày nhuận? Ngày nhuận là ngày nào?

Theo lịch Gregory bởi người La Mã cổ đại, ngày nhuận được tính là ngày thứ 6 trước lịch tháng 3 (tức ngày 24/2) được tính là ngày nhuận.
Nhưng khi mà tập quán này được tuân theo, những ngày lễ sau ngày thêm vào đã bị dịch chuyển trong năm nhuận. Ví dụ, ngày lễ trước đây của thánh Matthias, vào ngày 24 tháng 2 trong những năm thường sẽ rơi vào ngày 25 tháng 2 trong năm nhuận.
Chính vì vậy, quy định này đã bị loại bỏ. Liên Minh châu Âu thông báo từ năm 2000, ngày nhuận được dùng là ngày 29/2.
Theo âm lịch: tháng nhuận là tháng có 2 lần trong năm, ví dụ năm có 2 tháng 9, hoặc một tháng khác.

Những năm nhuận của thế kỷ 21

Hầu hết các khoảng thời gian 100 năm sẽ chứa 24 năm nhuận và 76 năm bình thường. Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian 100 năm chứa một năm là bội số của 400, thì nó sẽ chứa 25 năm nhuận và 75 năm bình thường.
Như vậy trong thế kỷ 21 sẽ có khoảng 24 năm nhuận, bao gồm: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096.

Cách tính năm nhuận

Dưới đây là cách tính năm nhuận theo dương lịch và âm lịch.

Tính năm nhuận theo Dương lịch

Năm nhuận là những năm chia hết cho 100 chỉ được coi là năm nhuận nếu chúng cũng chia hết cho 400. Ví dụ, 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận.
Nhưng lưu ý rằng đối với những năm tròn Thế kỷ (tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối thì ta phải lấy 2 con số đầu của số biểu để chia cho 4. Nếu chia vừa đủ là năm đó có nhuận.

Tính năm nhuận theo âm lịch

Năm nhuận âm lịch được tính theo chu kỳ Mặt trăng quay quanh Trái đất, chủ yếu được các nước phương Đông sử dụng.
Cách tính: lấy năm dương lịch chia cho 19 nếu chia hết hoặc ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17.