Kinh ngạc với 10 kì nhân siêu năng lực trong lịch sử loài người

Rất nhiều nhà thần kinh học đều công nhận rằng tài năng phi phàm của họ…