mep

Bộ tranh đáng suy ngẫm: "Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này"

Th? t?, 25/05/2016 08:48 GMT+7

Đã có ai dặn bạn lúc nào ra đường cũng nên nhớ mặc "phụ tùng" cho thật đẹp như trong bộ tranh này chưa?

Vào năm 2012, họa sỹ Alex Noriega gặp rất nhiều vấn đề trong công việc và cả cuộc sống. Anh quyết định làm 1 cái blog nhằm tìm ra vấn đề của mình và cách giải quyết. 

Và anh đưa tất cả những gì mình cảm nhận được vào tranh vẽ - những bức vẽ thoạt nhìn thì rất buồn, nhưng nếu xem kỹ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ý nghĩa bên trong,

Blog của Alex tên là "Stuff No One Told Me" (Những thứ mà không ai nói với tôi). Và anh thật sự đã làm nên những thứ ý nghĩa: Trong khi tìm câu trả lời cho cuộc sống hỗn loạn của mình, thì những bức vẽ của anh cũng truyền cảm hứng đến người khác.

Hãy xem qua bộ tranh này, và đừng bao giờ bảo rằng "Chưa ai nói với tôi những điều này" nữa nhé.

Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 1.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 2.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 3.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 4.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 5.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 6.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 7.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 8.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 9.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 10.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 12.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 13.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 14.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 15.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 16.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 17.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 18.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 19.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 20.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 21.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 22.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 23.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 24.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 25.
 
Bộ tranh đáng suy ngẫm: Chưa ai nói cho tôi nghe những điều này - Ảnh 26.

loading...

Theo Trí Thức Trẻ

Tin lin quan
lên đầu trang