Ảnh đen trắng gây rối loạn "nhận biết"

Ảnh đen trắng gây rối loạn "nhận biết"

Những bức ảnh đen trắng xóa nhòa ranh giới giữa các chiều không gian, mang đến sự rối loạn, khó nhận ra thật và giả.

21:15:28 29/12/2013

Tìm hiểu quá trình các chết phân hủy dưới nước

Tìm hiểu quá trình các chết phân hủy dưới nước

Cùng đi tìm lời giải khi chết ở dưới nước, cơ thể chúng ta phân hủy như thế nào.

21:15:26 29/12/2013
Gửi bài cộng tác
loading...
lên đầu trang